Hye, Linda (2010):

NAV forvaltningen, fra et klassisk maskinbyråkrati til nettverk, eller noe midt i mellom? : en studie av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen, en organisasjonsarkitektonisk reise

Kristiansand : Universitetet i Agder

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Kommentar:

Masteroppgave i offentlig politikk og ledelse- ME 502- Universitetet i Agder 2010

Antall sider:

80

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2829

Disse opplysningene er sist endret:

22/3 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: