Otterlei, Jill Beth (2008):

NAV-partnarskap mellom stat og kommune : velferdsforvaltningas Helan og Halvan

Bergen, Fagbokforlaget

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Omtale:

http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245007640

Kommentar:

Dokumentet er en artikkel/bok-kapittel i Partnerskap : problemløsning og politikk / Ole Johan Andersen og Asbjørn Røiseland (red.), s. 65-82

Antall sider:

17

ISBN-nummer:

ISBN 978-82-450-0764-0

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2851

Disse opplysningene er sist endret:

24/3 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: