Aarberg, Sol (2010):

Kulturbyggingen i NAV.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Masteroppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://www.uib.no/admorg/ressurser/uteksaminerte-kandidater/master-hovedfags-oppgaver-2000-2010

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2921

Disse opplysningene er sist endret:

8/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: