Moxness, Eva (1986):

Styringsreformer i statlig sektor: Utviklingen av nye styringsprinsipper innenfor Televerket. Intensjoner og resultater.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

293

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: