Vestrheim, Kristine (2011):

Human resource management i offentleg sektor - Eit komparativt casestudie av rekruttering og løn i Petoro og Petroleumstilsynet.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Masteroppgave

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3050

Disse opplysningene er sist endret:

19/5 2014

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: