Kjeld Rimberg (leder), Torfinn Bjarkøy, Kristin Clemet, Odd Tore Fygle, Arnulf Ingebrigtsen, Kjersti Kleven, Tormod Lunde, Stein Reegård, Tore Simonsen, Per Anders Stalheim, Odd Erik Løseth (1995):

NOU 1995: 21 Organisering av forbrukerapparatet

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/09ace0515e2e40969d99c0764f4b00be/no/pdfa/nou199519950021000dddpdfa.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1995-21/id115654/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 22. april 1994.
Avgitt til Barne- og familiedepartementet 18. august 1995.

Antall sider:

119

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4695

Disse opplysningene er sist endret:

30/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

22. april 1994 oppnevnte Regjeringen i statsråd et utvalg som skulle gjennomgå organisering og tilknytningsform for de ulike institusjonene som arbeider med forbrukerspørsmål her i landet. Utvalget leverer med dette sin innstilling.