FINANSTILSYNET (Orgnr. 840747972)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 840747972
Navn/foretaksnavn: FINANSTILSYNET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 325
Forretningsadresse: Revierstredet 3, 0151 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1187 Sentrum, 0107 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 1535

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet