FORBRUKERRÅDET (Orgnr. 871033382)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 871033382
Navn/foretaksnavn: FORBRUKERRÅDET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 159
Forretningsadresse: Fred. Olsens gate 1, 0152 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 463 Sentrum, 0105 OSLO
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 7824

Lenker til interne ressurser