NORGES MUSIKKHØGSKOLE (Orgnr. 874714712)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2021

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874714712
Navn/foretaksnavn: NORGES MUSIKKHØGSKOLE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 480
Forretningsadresse: Slemdalsveien 11, 0369 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5190 MAJORSTUA, 0302 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.422 - Undervisning ved vitenskapelige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet