STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STAVANGER (Orgnr. 874715042)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874715042
Navn/foretaksnavn: STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STAVANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 32
Forretningsadresse: Lagårdsveien 44, 4010 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 36 Kalbakken, 0901 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning
NSD id-nummer: 21816

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet