NTNU FAKULTET FOR SAMFUNNS OG UTDANNINGSVITENSKAP (Orgnr. 874749842)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874749842
Navn/foretaksnavn: NTNU FAKULTET FOR SAMFUNNS OG UTDANNINGSVITENSKAP
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1228
Forretningsadresse: Dragvoll Bygg 1 Nivå 5, 7034 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 7491 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.