NAV ØKSNES (Orgnr. 891379692)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 891379692
Navn/foretaksnavn: NAV ØKSNES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Rådhusgata 21, 8430 MYRE
Forretningskommune: ØKSNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56305

Lenker til interne ressurser