NORSK FILMINSTITUTT (Orgnr. 892211442)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 892211442
Navn/foretaksnavn: NORSK FILMINSTITUTT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 100
Forretningsadresse: Filmens HusDronningens gate 16, 0152 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 482 Sentrum, 0105 OSLO
Registrert dato: 22-01-2008
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 34606

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet