NAV BJERKE (Orgnr. 892517142)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 892517142
Navn/foretaksnavn: NAV BJERKE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 49
Forretningsadresse: Ulvenveien 84A, 0581 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 319 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 07-04-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56360

Lenker til interne ressurser