HØGSKULEN PÅ VESTLANDET HAUGESUND (Orgnr. 892529272)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 892529272
Navn/foretaksnavn: HØGSKULEN PÅ VESTLANDET HAUGESUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 284
Forretningsadresse: Bjørnsons gate 45, 5528 HAUGESUND
Forretningskommune: HAUGESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1064 Sævarhagen, 5407 STORD
Registrert dato: 09-04-2008
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet