NAV SOLA (Orgnr. 893586032)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 893586032
Navn/foretaksnavn: NAV SOLA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 31
Forretningsadresse: Rådhusvegen 21, 4050 SOLA
Forretningskommune: SOLA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 24, 4097 SOLA
Registrert dato: 28-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56482

Lenker til interne ressurser