NAV TROMS OG FINNMARK W. ANDERSENS GATE (Orgnr. 894004312)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 894004312
Navn/foretaksnavn: NAV TROMS OG FINNMARK W. ANDERSENS GATE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 28
Forretningsadresse: W. Andersens gate 6-2, 9800 VADSØ
Forretningskommune: VADSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 609, 9811 VADSØ
Registrert dato: 22-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56540

Lenker til interne ressurser