NAV ANDEBU (Orgnr. 894478012)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 894478012
Navn/foretaksnavn: NAV ANDEBU
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Andebu Sentrum 26, 3158 ANDEBU
Forretningskommune: SANDEFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 130, 3162 ANDEBU
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56585

Lenker til interne ressurser