NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET (Orgnr. 912660680)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2021

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 912660680
Navn/foretaksnavn: NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 340
Forretningsadresse: Kongens gate 8, 0153 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 OSLO
Registrert dato: 31-10-2013
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57170

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet