FORSVARSMATERIELL (Orgnr. 916075855)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 916075855
Navn/foretaksnavn: FORSVARSMATERIELL
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1477
Forretningsadresse: Grev Wedels plass 1, 0151 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 800 Postmottak, 2617 LILLEHAMMER
Registrert dato: 15-10-2015
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57423

Lenker til interne ressurser