NORGES HANDELSHØYSKOLE AVD OSLO (Orgnr. 917030189)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917030189
Navn/foretaksnavn: NORGES HANDELSHØYSKOLE AVD OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Drammensveien 44, 0271 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Helleveien 30, 5045 BERGEN
Registrert dato: 16-04-2016
Næringskode: 85.422 - Undervisning ved vitenskapelige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet