HØGSKOLEN I INNLANDET (Orgnr. 918108467)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 918108467
Navn/foretaksnavn: HØGSKOLEN I INNLANDET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1763
Forretningsadresse: Hamarvegen 112, 2406 ELVERUM
Forretningskommune: ELVERUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 400, 2418 ELVERUM
Registrert dato: 28-11-2016
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57479

Lenker til interne ressurser