RØST LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 920795560)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920795560
Navn/foretaksnavn: RØST LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: , 8064 RØST
Forretningskommune: RØST
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 26-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.