FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) TROMSØ (Orgnr. 921627661)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921627661
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) TROMSØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Strandvegen 13, 9007 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 57629

Lenker til interne ressurser