NAV FAMILIE OG PENSJONSYTELSER AVD ODDA (Orgnr. 922428832)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 922428832
Navn/foretaksnavn: NAV FAMILIE OG PENSJONSYTELSER AVD ODDA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Eitrheimsneset 8, 5750 ODDA
Forretningskommune: ULLENSVANG
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 21-03-2019
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.