DIREKTORATET FOR E-HELSE AVD VV3 (Orgnr. 924895373)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 924895373
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR E-HELSE AVD VV3
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Verkstedveien 3, 0277 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 221 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 04-04-2020
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet