DAGLIGVARETILSYNET (Orgnr. 925775908)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 925775908
Navn/foretaksnavn: DAGLIGVARETILSYNET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Porselensvegen 32, 3920 PORSGRUNN
Forretningskommune: PORSGRUNN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 12-10-2020
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet