NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) (Orgnr. 969159570)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 969159570
Navn/foretaksnavn: NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 2309
Forretningsadresse: Universitetstunet 3, 1433 ÅS
Forretningskommune: ÅS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5003, 1432 ÅS
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57166

Lenker til interne ressurser