NORGES FORSKNINGSRÅD (Orgnr. 970141669)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 970141669
Navn/foretaksnavn: NORGES FORSKNINGSRÅD
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 492
Forretningsadresse: Drammensveien 288, 0283 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 564, 1327 LYSAKER
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 25600

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet