KYSTVERKET SØRØST (Orgnr. 970348298)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 970348298
Navn/foretaksnavn: KYSTVERKET SØRØST
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 83
Forretningsadresse: Kystveien 30, 4841 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56715

Lenker til interne ressurser