KYSTVERKET NORDLAND (Orgnr. 970921907)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 970921907
Navn/foretaksnavn: KYSTVERKET NORDLAND
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 41
Forretningsadresse: Finnesveien 12, 8310 KABELVÅG
Forretningskommune: VÅGAN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56718

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet