VETERINÆRINSTITUTTET (Orgnr. 970955623)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 970955623
Navn/foretaksnavn: VETERINÆRINSTITUTTET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 320
Forretningsadresse: Ullevålsveien 68, 0454 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 750 Sentrum, 0106 OSLO
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55790

Lenker til interne ressurser