STATENS VEGVESEN (Orgnr. 971032081)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2016

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971032081
Navn/foretaksnavn: STATENS VEGVESEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 7941
Forretningsadresse: Brynsengfaret 6A, 0667 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56020

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet