PATENTSTYRET (Orgnr. 971526157)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971526157
Navn/foretaksnavn: PATENTSTYRET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 244
Forretningsadresse: Sandakerveien 64, 0484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4863 Nydalen, 0422 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 2802

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet