UNIVERSITETET I STAVANGER (Orgnr. 971564679)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971564679
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I STAVANGER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 4094
Forretningsadresse: Arne Retterdals husKjell Arholms gate 41, 4021 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8600, 4036 STAVANGER
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 25618

Lenker til interne ressurser