HØGSKOLEN I ØSTFOLD (Orgnr. 971567376)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971567376
Navn/foretaksnavn: HØGSKOLEN I ØSTFOLD
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 757
Forretningsadresse: B R A veien 4, 1783 HALDEN
Forretningskommune: HALDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 700, 1757 HALDEN
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 25625

Lenker til interne ressurser