KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET (Orgnr. 972417882)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 972417882
Navn/foretaksnavn: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 270
Forretningsadresse: Kongens gate 20, 0153 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8013 DEP, 0030 OSLO
Registrert dato: 07-06-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 20000

Lenker til interne ressurser