DIREKTORATET FOR E-HELSE AVD STANDARDISERING (Orgnr. 973703838)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973703838
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR E-HELSE AVD STANDARDISERING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: Professor Brochs gate 7, 7030 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6285 Torgarden, 7489 TRONDHEIM
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 62.020 - Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.