HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN (Orgnr. 973967592)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973967592
Navn/foretaksnavn: HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 501
Forretningsadresse: B R A veien 4, 1783 HALDEN
Forretningskommune: HALDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 700, 1757 HALDEN
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet