NAV HJELPEMIDDELSENTRAL MØRE OG ROMSDAL (Orgnr. 973987372)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973987372
Navn/foretaksnavn: NAV HJELPEMIDDELSENTRAL MØRE OG ROMSDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 64
Forretningsadresse: Langrabben 4-6, 6013 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57053

Lenker til interne ressurser