NAV SOGN OG FJORDANE (Orgnr. 974286084)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974286084
Navn/foretaksnavn: NAV SOGN OG FJORDANE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Sognefjordvegen 56, 6863 LEIKANGER
Forretningskommune: SOGNDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.