NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET (Orgnr. 974446871)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974446871
Navn/foretaksnavn: NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 173
Forretningsadresse: Nygård 1, 4790 LILLESAND
Forretningskommune: LILLESAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 93, 4791 LILLESAND
Registrert dato: 16-05-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56015

Lenker til interne ressurser