KUNNSKAPSDEPARTEMENTET (Orgnr. 974550407)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974550407
Navn/foretaksnavn: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 360
Forretningsadresse: Kirkegata 18, 0153 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8119 DEP, 0032 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet