NORD UNIVERSITET STJØRDAL (Orgnr. 974703033)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974703033
Navn/foretaksnavn: NORD UNIVERSITET STJØRDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 109
Forretningsadresse: Husbyfaret 14, 7505 STJØRDAL
Forretningskommune: STJØRDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1490, 8049 BODØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet