NIBIO LANDVIK (Orgnr. 974705370)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974705370
Navn/foretaksnavn: NIBIO LANDVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Reddalsveien 215, 4886 GRIMSTAD
Forretningskommune: GRIMSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 115, 1431 ÅS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
NSD id-nummer: 57540

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet