IKT-KAPASITETER (Orgnr. 974707276)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974707276
Navn/foretaksnavn: IKT-KAPASITETER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 285
Forretningsadresse: Rødskiferveien 20, 1352 KOLSÅS
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 11, 1306 SANDVIKA
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar
NSD id-nummer: 57425

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet