FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN (Orgnr. 974714663)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714663
Navn/foretaksnavn: FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1077
Forretningsadresse: Lovisenberggata 8, 0456 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 222 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet