STATENS LEGEMIDDELVERK (Orgnr. 974714744)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714744
Navn/foretaksnavn: STATENS LEGEMIDDELVERK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 337
Forretningsadresse: Grensesvingen 26, 0663 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 240 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet