STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING TRONDHEIM (Orgnr. 974715074)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974715074
Navn/foretaksnavn: STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 79
Forretningsadresse: Søndre gate 14, 7011 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2690, 7415 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning
NSD id-nummer: 21819

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet