ARBEIDSTILSYNET BERGEN (Orgnr. 974719134)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974719134
Navn/foretaksnavn: ARBEIDSTILSYNET BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 52
Forretningsadresse: Gulatings plass 1, 5014 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet